Home Nemovitosti, reality Rodinné domy, vily, chaty PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VOLIKOSTI 1/10 NA DOMĚ A P
Je nám líto, ale tenhle inzerát již není aktuální.

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VOLIKOSTI 1/10 NA DOMĚ A P

Bor
18. 8. 2023 - 15:49
Nejvyšší nabídka
Prodávající

Popis

Insolvenční správce zahajuje řízení na výběr zájemce o koupi nemovitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka Karla Kardose, nar. 22. 5. 1957, bytem Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, proti němuž je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 51 INS 12854/2019. Jedná se o tyto nemovité věci zapsané pod položkou č. n1 a n2 v soupisu majetkové podstaty: spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti id. 1/10 na pozemku parc. č. st. 55, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 32, rodinný dům a spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti id. 1/10 na pozemku parc. č. 40/1, zahrada, to vše zapsané na LV č. 26 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro k. ú. Damnov a obec Bor.

Zpeněžení probíhá za podmínek zveřejněných v insolvenčním rejstříku u výše uvedeného řízení pod položkou B-24.

Kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny za spoluvlastnické podíly, přičemž minimální cena činí 160 000,- Kč. Nabídnutá kupní cena musí být uvedena (číselně i slovně) v české měně a musí být formulována jednoznačně. V případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením je platné slovní vyjádření. Zájemci mohou své závazné, písemné, bezpodmínečné a neodvolatelné cenové nabídky zasílat na adresu TRUST IN, v.o.s., se sídlem Kroftova 20, Praha 5, PSČ 150 00, nejpozději do 30.09.2023. Nabídka bude zřetelně označena jako „V.Ř. KARDOS– NEOTVÍRAT“ a bude obsažena v samostatné uzavřené obálce. Nezapomeňte v nabídce uvést Vaši adresu a kontakt (telefon/e-mail). Zároveň s touto Nabídkou musí být zájemcem doručeno čestné prohlášení o tom, že (i) zájemce bezvýhradně akceptuje Podmínky prodeje, (ii) zájemce je či není osobou ve smyslu § 295 zákona č. 182/2006 Sb. Insolvenční správce jako prodávající vítěznému zájemci jako kupujícímu neposkytuje žádné záruky za vady na majetku. Veškeré náklady, spojené s převodem spoluvlastnických podílů ponese kupující.


Parametry

Povaha inzerátu
prodej
Druh domu
rodinný dům, vila
Dispozice
4+1
Materiál stavby
cihla
Umístění a okolí
centrum obce
Stav domu
špatný
Počet podlaží
2
Podlahová plocha domu (m²)
131
Rok kolaudace
1930

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VOLIKOSTI 1/10 NA DOMĚ A P

Zavřít Zavřít
Prodávající
Trust In v.o.s.
Pošlete uživateli zprávu
0 / 1000

Nahlásit inzerát

Zavřít Zavřít
0 / 2000
Děkujeme za zpětnou vazbu! Inzerát byl nahlášen!