Kategorie
Home Nemovitosti, reality Pozemky Spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 61/2

Spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 61/2

Bor
5. 5. 2022 - 18:49
Nejvyšší nabídka
Prodávající

Popis

Insolvenční správce zahajuje řízení na výběr zájemce o koupi nemovitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka Petra Zajíčka, nar. 14.7.1978, bytem Čečkovice 30, 348 02 Bor (dále jen „Dlužník“), proti němuž je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 52 INS 5472/2021. Jedná se o tyto nemovitou věc zapsanou pod položkou č. n2 v soupisu majetkové podstaty, a to spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 61/2, zahrada, zapsáno na LV č. 181, k. ú. Čečkovice, obec Bor, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Tachov.

Kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny za spoluvlastnický podíl, přičemž nejnižší cena činí 86 600,- Kč. Nabídnutá kupní cena musí být uvedena (číselně i slovně) v české měně a musí být formulována jednoznačně. V případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením je platné slovní vyjádření.

Zájemci mohou své závazné, písemné, bezpodmínečné a neodvolatelné cenové nabídky zasílat na adresu TRUST IN, v.o.s., se sídlem Kroftova 20, Praha 5, PSČ 150 00, nejpozději do 17.6.2022. Nabídka bude zřetelně označena jako „V.Ř. ZAJÍČEK – NEOTVÍRAT“ a bude obsažena v samostatné uzavřené obálce. Nezapomeňte v nabídce uvést Vaši adresu a kontakt (telefon/e-mail). Zároveň s touto Nabídkou musí být zájemcem doručeno čestné prohlášení o tom, že (i) zájemce bezvýhradně akceptuje Podmínky prodeje, (ii) zájemce je či není osobou ve smyslu § 295 zákona č. 182/2006 Sb.

Insolvenční správce jako prodávající vítěznému zájemci jako kupujícímu neposkytne žádné záruky za vady na majetku ani nebude odpovídat za správnost a/nebo úplnost dokumentace k majetku, bude-li kupujícímu předána.

Veškeré náklady, spojené s převodem tohoto majetku ponese kupující. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@trustin.cz.

Podmínky prodeje jsou zveřejněny v insolvenčním rejstříku pod položkou B-14.

Parametry

Povaha inzerátu
prodej
Druh pozemku
zahrada

Základní údaje

Oblast inzerce
Bor
Druh inzerátu
soukromá inzerce
Číslo inzerátu
63420827993441178554
Nejvyšší nabídka
Prodávající

Spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 61/2

Zavřít Zavřít
Prodávající
Trust In v.o.s.
Pošlete uživateli zprávu
0 / 1000

Nahlásit inzerát

Zavřít Zavřít
0 / 2000
Děkujeme za zpětnou vazbu! Inzerát byl nahlášen!