Home Nemovitosti, reality Pozemky SPOL. PODÍL O VELIKOSTI ½ NA POZEMKU v K.Ú. PODLUHY

SPOL. PODÍL O VELIKOSTI ½ NA POZEMKU v K.Ú. PODLUHY

Podluhy
11. 6. 2024 - 12:36
V textu
Prodávající

Popis

Insolvenční správce zahajuje řízení na výběr zájemce o koupi nemovitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka Václava Hacmace, nar. 11.5.1961, IČ 47553553, bytem U Remízku 1213/10, 268 01 Hořovice, proti němuž je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 64 INS 16315/2016. Jedná se o tyto nemovité věci zapsané pod položkou č. n4 a n5 v soupisu majetkové podstaty: spol. podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 598/1, zahrada, spoluv. podíl o velikosti ½ na pozemku 598/3, vše zapsané na LV č. 263, v katastrálním území Podluhy, obec Podluhy.
Zpeněžení probíhá za podmínek zveřejněných v insolvenčním rejstříku u výše uvedeného řízení pod položkou B-56.

Kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny za spoluvlastnické podíly, přičemž nejnižší kupní cena je stanovena ve výši 1 196 800,- Kč. Nabídnutá kupní cena musí být uvedena (číselně i slovně) v české měně a musí být formulována jednoznačně. Zájemci mohou své závazné, písemné, bezpodmínečné a neodvolatelné cenové nabídky zasílat na adresu TRUST IN, v.o.s., se sídlem Kroftova 20, Praha 5, PSČ 150 00, nejpozději do 30.06.2024. Nabídka bude zřetelně označena jako „V.Ř. HACMAC– NEOTVÍRAT“ a bude obsažena v samostatné uzavřené obálce. Nezapomeňte v nabídce uvést Vaši adresu a kontakt (telefon/e-mail). Zároveň s touto Nabídkou musí být zájemcem doručeno čestné prohlášení o tom, že (i) zájemce bezvýhradně akceptuje Podmínky prodeje, (ii) zájemce je či není osobou ve smyslu § 295 zákona č. 182/2006 Sb. Insolvenční správce jako prodávající vítěznému zájemci jako kupujícímu neposkytuje žádné záruky za vady na majetku. Veškeré náklady, spojené s převodem spoluvlastnických podílů ponese kupující.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@trustin.cz.

Parametry

Povaha inzerátu
prodej
Druh pozemku
zahrada

Základní údaje

Oblast inzerce
Podluhy
Druh inzerátu
soukromá inzerce
Číslo inzerátu
28713475593441178518
V textu
Prodávající

SPOL. PODÍL O VELIKOSTI ½ NA POZEMKU v K.Ú. PODLUHY

Zavřít Zavřít
Prodávající
Trust In v.o.s.
Pošlete uživateli zprávu
0 / 1000

Nahlásit inzerát

Zavřít Zavřít
0 / 2000
Děkujeme za zpětnou vazbu! Inzerát byl nahlášen!