Home Nemovitosti, reality Pozemky Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/744 na pozemku

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/744 na pozemku

Dolní Chvatliny
6. 11. 2023 - 11:55
V textu
Prodávající

Popis

Insolvenční správce zahajuje řízení na výběr zájemce o koupi nemovité věcí zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka Petra Lance, nar. 3.7.1978, trvale bytem U Lesoparku 743/9, 357 31 Horní Slavkov, proti němuž je vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 65 INS 19630/2021. Jedná se o:
- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/744 na pozemku parc. č. 170/117, orná půda, v katastrálním území a obci Dolní Chvatliny, okres Kolín, zapsané u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, na LV č. 423

Zpeněžení probíhá za podmínek zveřejněných v insolvenčním rejstříku u výše uvedeného řízení pod položkou B-23.

Kritériem výběru je výše nabídnuté kupní ceny za spoluvlastnický podíl, přičemž minimální cena činí 665,- Kč. Nabídnutá kupní cena musí být uvedena (číselně i slovně) v české měně a musí být formulována jednoznačně. V případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením je platné slovní vyjádření. Zájemci mohou své závazné, písemné, bezpodmínečné a neodvolatelné cenové nabídky zasílat na adresu TRUST IN, v.o.s., se sídlem Kroftova 20, Praha 5, PSČ 150 00, nejpozději do 31.5.2025. Nabídka bude zřetelně označena jako „V.Ř. LANC– NEOTVÍRAT“ a bude obsažena v samostatné uzavřené obálce. Nezapomeňte v nabídce uvést Vaši adresu a kontakt (telefon/e-mail). Zároveň s touto Nabídkou musí být zájemcem doručeno čestné prohlášení o tom, že (i) zájemce bezvýhradně akceptuje Podmínky prodeje, (ii) zájemce je či není osobou ve smyslu § 295 zákona č. 182/2006 Sb. Insolvenční správce jako prodávající vítěznému zájemci jako kupujícímu neposkytuje žádné záruky za vady na majetku. Veškeré náklady, spojené s převodem spoluvlastnických podílů ponese kupující.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

V případě dotazů nás kontaktujte na info@trustin.cz

Parametry

Povaha inzerátu
prodej
Druh pozemku
zemědělská půda

Základní údaje

Oblast inzerce
Dolní Chvatliny
Druh inzerátu
soukromá inzerce
Číslo inzerátu
25839156593441178518
V textu
Prodávající

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/744 na pozemku

Zavřít Zavřít
Prodávající
Trust In v.o.s.
Pošlete uživateli zprávu
0 / 1000

Nahlásit inzerát

Zavřít Zavřít
0 / 2000
Děkujeme za zpětnou vazbu! Inzerát byl nahlášen!